Odesílání velkého množství emailů s přílohami přes „PickUp folder“

V tomto příspěvku si ukážeme alternativní způsob odesílání emailů ze serveru. Tento způsob je vhodný zejména v případě odesílání velkého množství emailů a emailů s přílohami. Oproti standartnímu způsobu odesílání (System.Web.Mail.SmtpMail.Send(Message)) se v tomto případě navíc u SmtpClient určuje metoda odeslání SmtpDeliveryMethod. Tím zajistíme, že SMTP server bude zpracovávat požadavky přes „PickUp folder“. Nyní ještě musíme specifikovat adresář, ze kterého se bude SMTP server číst PickupDirectoryLocation.

Imports System.Net.Mail
\'Odešle email s přílohou VIA pickup folder
Public Function SendMailWithAttachement(ByVal odesilatel As System.Net.Mail.MailAddress, ByVal prijemce As System.Net.Mail.MailAddress, ByVal predmet As String, ByVal zprava As String, Optional ByVal filename As String() = Nothing) As Boolean

  Try

    Dim msg As New MailMessage
    Dim i As Integer
    msg.From = odesilatel 
    msg.To.Add(prijemce)
    msg.Subject = predmet
    msg.IsBodyHtml = False \' Text|Html
    msg.Body = zprava

    \'volitelně můžeme připojit přílohy
    If Not (filename Is Nothing) Then
      For i = LBound(filename) To UBound(filename)
        If Not (filename(i) Is Nothing) Then
          msg.Attachments.Add(New Net.Mail.Attachment(filename(i)))
        End If
      Next
    End If

    \'vytvoříme SmtpClienta
    Dim client As New SmtpClient("localhost") \'např. mail.domena.cz

    \'zvolime metodu
    client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.SpecifiedPickupDirectory

    \'výchozí adresář pro pickup
    client.PickupDirectoryLocation = "C:\\Inetpub\\MailRoot\\Pickup\\" 

    \'odesíláme
    client.Send(msg)
    SendMailWithAttachement = True

  Catch ex As Exception

    SendMailWithAttachement = False

  End Try

End Function
Příspěvek byl publikován v rubrice ASP.NET (C#, VB) a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *