Jak zřídit HTTPS na Apache Debian 7 Wheezy pomocí Let’s Encrypt

Instalace SSL certifikátů a zprovoznění HTTPS na Apache Debian 7 (wheezy)

Stáhnout certbot

Spustit certbot-auto

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto
./certbot-auto
./path/to/certbot-auto --apache


Konkretně pro doménu 2. řádu i se subdoménou www je potřeba explicitně uvést parametr -d

./certbot-auto --apache -d www.web2web.cz -d web2web.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.kdb.cz -d kdb.cz -d www.kniznidatabaze.cz -d kniznidatabaze.cz 
 ./certbot-auto --apache -d www.nadivka.cz -d nadivka.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.lasagne.cz -d lasagne.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.krasnesatky.cz -d krasnesatky.cz

Obnovení se dá parametr renew

./certbot-auto renew --dry-run 
./certbot-auto renew --quiet --no-self-upgrade