VirtualBox – Zvětšení disku

Např. zvětšení na 100GB

VBoxmanage modifyhd MyLinux.vdi --resizebytes 100000000000

Návod je tady: http://derekmolloy.ie/resize-a-virtualbox-disk

Nefunguje –resize parametr, ale –resizebyte ještě ano

Pak je potřeba připojit ISO s GParted a upravit partitions, dost pravděpodobně bude na konci linux-swap, ten smazat a vytvořit po změn velikosti znovu

Linux – Instalace Java + Torquebox + JRuby

Nainstalovat Javu

echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java7-installer

Nainstalovat Torquebox

adduser myuser --home /opt/myuser --disabled-password
wget http://torquebox.org/release/org/torquebox/torquebox-dist/2.3.0/torquebox-dist-2.3.0-bin.zip
unzip -q torquebox-dist-2.3.0-bin.zip -d /opt/myuser/

Nainstalovat PostgreSQL

apt-get install postgresql postgresql-contrib postresql-client
/etc/init.d/postgresql start

Záloha dat z PostgreSQL do dumpu

pg_dump -h 127.0.0.1 -d mydatabase -U myusername > /tmp/mydatabase.sql

Obnova dat z dumpu do PostgreSQL

psql -h 127.0.0.1 -d mydatabase -U myusername -f /tmp/mydatabase.sql -L /tmp/mydatabase.log

 

Gem nokogiri

gem install nokogiri
sudo apt-get install build-essential patch
sudo apt-get install ruby-dev zlib1g-dev liblzma-dev

 

 

Linux – Základní příkazy

 • sudo
  spouštění příkazů se zvýšenými oprávněními

  sudo su
  sudo -i
  sudo bash
 • pwd
  vypíše, ve kterém adresáři se právě nacházíte.
 • cd
  umožní změnit aktuální pracovní adresář
  cd ~/Desktop přesune do adresáře s vaší plochou.
 • cp
  vytvoří kopii zadaného souboru.
  cp dokument kopie udělá přesnou kopii souboru „dokument“ a pojmenuje ho „kopie“
 • mv
  přesune soubor do jiného umístění nebo soubor přejmenuje. Pokud je druhý argument uveden název souboru, soubor se přejmenovává. Pokud je druhý argument uveden název adresáře, soubor se přesouvá.
  mv podzim zima
  mv fotka ~/Desktop 
 • rm
  odstraní zadaný soubor. Nebude fungovat na neprázdných adresářích.
  rm -r smaže rekurzivně všechny soubory i adresáře v daném adresáři a nakonec samotný adresář.
 • ls
  ukáže seznam souborů ve vašem aktuálním adresáři.
  ls -l
 • find
  vyhledává soubory rekurzivně
  find / -iname "*petr*"
 • cat
  vypíše obsah souboru
  cat /etc/samba/smb.conf
 • less
  řízení výstupu, vypíše obsah souboru po stránkách
  cat /etc/samba/smb.conf | less
 • head
  vypíše začátek souboru
  head /etc/samba/smb.conf
 • tail
  vypíše konec souboru
  tail /etc/samba/smb.conf
 • sort
  výpis setříděného souboru, původní soubor je nezměněn.
 • chmod
  změna, nastavení přístupových práv
  chmod 777 nazevsouboru
 • man
  ukáže návod k příkazu.
  man cd ukáže návod pro používání příkazu cd.
 • mkdir
  vytvoří nový adresář zadaného jména.
  mkdir hudba vytvoří adresář hudba v aktuálním adresáři.
 • rmdir
  vymaže adresář. Lze vymazat pouze prázdný adresář.
  např. rm -r smaže rekurzivně všechny soubory i adresáře v daném adresáři a nakonec samotný adresář. 
 • fuser
  zjištění, kdo se souborem pracuje
  fuser jméno_souboru
 • df
  zobrazí využití místa na systému souborů pro všechny oddíly
  df -h
 • free
  ukazuje množství volné a použité paměti v systému.
  free -m
 • top 
  zobrazuje informace o linuxovém systému. Pro skončení příkazu top stiskněte „q“.
 • uname -a
  vypíše všechny informace o systému, včetně jména počítače, jádra, verze, …
 • lsb_release -a
  vypíše informace o vydání Linuxu, který právě používáte
 • ifconfig
  informuje o síťových rozhraních ve vašem systému, v současné době zastaralý, používá se ip.
 • ip address show
  informuje o síťových rozhraních ve vašem systému.
 • iwconfig
  ukáže údaje o bezdrátových zařízeních ve vašem počítači.
 • lsusb
  vypíše informace o připojených USB zařízeních.
 • hostname
  vypíše jméno počítače.
 • ps
  výpis procesů
  ps -A 
 • kill
  ukončení procesu
 • set
  výpis systémových proměnných
  set | less
 • echo
  vypíše konkrétní systémovou proměnnou. Název proměnné musí začínat $
  echo $USERNAME
 • export
  vytvoření nebo úprava systémové proměnné.