SQL: Hledání textu přes všechny pole všech tabulek v databázi

Jednoduchý způsob, když hledáte text v databázi a nevíte v které tabulce a sloupci se nachází.

declare @SearchStr nvarchar(100)
set  @SearchStr = 'Sem zadejte hledaný text ...'

	CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

	SET NOCOUNT ON

	DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
	SET  @TableName = ''
	SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

	WHILE @TableName IS NOT NULL
	BEGIN
		SET @ColumnName = ''
		SET @TableName = 
		(
			SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
			FROM 	INFORMATION_SCHEMA.TABLES
			WHERE 		TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
				AND	QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
				AND	OBJECTPROPERTY(
						OBJECT_ID(
							QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
							 ), 'IsMSShipped'
						       ) = 0
		)

		WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
		BEGIN
			SET @ColumnName =
			(
				SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
				FROM 	INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
				WHERE 		TABLE_SCHEMA	= PARSENAME(@TableName, 2)
					AND	TABLE_NAME	= PARSENAME(@TableName, 1)
					AND	DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
					AND	QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
			)

			IF @ColumnName IS NOT NULL
			BEGIN
				INSERT INTO #Results
				EXEC
				(
					'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) 
					FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
					' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
				)
			END
		END	
	END

	SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results

Otřesné chování – www.onlinehosting.cz a změna k lepšímu

Zkušenosti posledních dní mě donutily k přemýšlení nad hledáním úspor i v tak banálních věcech jako je webhosting.

Dlouhá léta jsem byl klientem http://www.onlinehosting.cz nicméně, to co si dovolují v poslední době mě pěkně nadzvedlo ze židle – komunikace 0, cena MAX.

Hřebíčkem do rakve bylo zjištění, že mi poslali zálohovou fakturu na další období a zjištění,že novým zákazníkům nabízí rok webhostingu zdarma a na mě na dlouholetého zákazníka z vysoka kálí.

Vtipným závěrem byla cena za prodloužení domény s cenou 306 Kč. U jiných poskytovatelů stojí 150 Kč a někde možná i méně.

Takže jsem se rozhodl změnit lokál a zatím si nemůžu na nic stěžovat. Stejné parametry hostingu, výborná komunikace a hlavně 12x nižší cena.

ANO, za hosting nyní platím příjemných 200 Kč/rok, což se s předchozími 200Kč/měsíc nedá srovnávat.

A u koho, že jsem? Malý neznámý hosting http://www.webprostor.eu