Čtení a zápis souboru s libovolným kódováním

Určite jste někdy potřebovali načíst nebo zapsat textový soubor, ale nezobrazoval se vám ve správném kódování. Tento problém lze elegantně řešit pomocí StreamReader/StreamWriter a System.Text.Encoding.

Dalšími nejčastěji použivanými kódováními jsou:
System.Text.Encoding.ASCII, System.Text.Encoding.UTF8 a obecně použitelné System.Text.Encoding.GetEncoding(ByVal codepage As Integer). Parametr codepage je kódová stránka – v našem případě použité kódování je pro kódování windows-1250 použito codepage=1250.

  Imports System.Text

  \'Čtení
  Function ReadTextFromFile(ByVal FullFilePath As String, ByRef ReadText As String) As Boolean

    ReadTextFromFile = False
    Dim myStreamReader As StreamReader = Nothing

    Try

      myStreamReader = New StreamReader(File.OpenRead(FullFilePath), System.Text.Encoding.GetEncoding(1250))
      ReadText = myStreamReader.ReadToEnd()
      ReadTextFromFile = True

    Catch ex As Exception

      ReadTextFromFile = False

    Finally

      If Not myStreamReader Is Nothing Then

        myStreamReader.Close()

      End If

    End Try

  End Function

A podobnou funkci si můžeme napsat také pro zápis do souboru.

  Imports System.Text

  \'Zápis
  Function WriteTextToFile(ByVal FullFilePath As String, ByVal TextToWrite As String) As Boolean

    WriteTextToFile = False
    Dim myStreamWriter As StreamWriter = Nothing

    Try

      myStreamWriter = New StreamWriter(File.Create(FullFilePath), System.Text.Encoding.GetEncoding(1250))
      myStreamWriter.Write(TextToWrite, Encoding.GetEncoding(1250))
      myStreamWriter.Flush()
      WriteTextToFile = True

    Catch ex As Exception

      WriteTextToFile = False

    Finally

      If Not myStreamWriter Is Nothing Then

        myStreamWriter.Close()

      End If

    End Try

  End Function